Soutěže

SOUTĚŽE

Prý se má v životě vyzkoušet vše, abychom neumřeli hloupí. Rada druhých nám můžeme pomoci, ale nikdy nenahradí osobní zkušenost.

PRÁVĚ V BRNĚ SOUTĚŽÍME O:

Ak máte zájem soutěžit. Napište nám prostřednictví kontaktního formuláře.